09.09.2009

DE BORGERLIGE PARTIENES KRONISKE BEHOV FOR PRIVATISERING

Det har vært enormt mye fokus på eldreomsorgen i denne valgkampen. Det er bra! De eldre har krav på en trygg og god alderdom. Eldreomsorgen vi ser idag har mange mangler. Det er for få som får sykehjemsplass og mange må vente for lenge på behandling. Dette er et resultat av at ulike regjeringer ikke har klart å møte det økende behovet for eldreomsorg, som et resultat av at det blir flere og flere eldre for hvert år som går. Folk lever lenger nå, og tilbudene er ikke lenger gode nok for å møte denne utfordringen.


Dagens regjering jobber hele tiden for å bedre eldreomsorgen, men de har nok ikke gjort nok. De sier selv at blant annet satsingen på barnehageutbyggingen og å oppnå målet om full dekning der, har gått ut over eldreomsorgen. Det er kanskje noe av grunnen til at nettopp de eldre har fått et så stort fokus i denne valgkampen.

Satsingen har ikke vært god nok av nåværende regjering, men satsingen har heller ikke vært god nok av tidligere regjeringer. Mangel på sykehjmsplasser er ikke noe nytt fenomen. Uholdbare forhold når det gjelder behandlingen de eldre får på sykehjem er også kritikkverdig, og har vært det i mange år. Da tenker jeg på pasienter som må bo på dobbbeltrom, pasienter som må ligge i sengene sine hele dagen og at alle de som jobber på sykehjem har så mye å gjøre, at de ikke har god nok tid til å ta seg skikkelig av pasientene. Derfor må det ikke bare gjøres noe med utbyggingen og etterspørselen av sykehjemsplasser. Også innholdet i institusjonene må bli bedre. La de som jobber og skal ta vare på de eldre få ressurser nok til å gjøre det på en skikkelig måte. Det hjelper ikke med en sykehjemsplass, dersom rammene rundt ikke fungerer.De borgerlige partiene ønsker å løse problemene ved hjelp av privatisering. De vil at de eldre skal få flere tilbud å velge mellom. De sammenligner utfordringene vi har innen eldreomsorgen med utfordringene vi hadde innenfor barnehagedekningen. Ved å ta i bruk private barnehager, klarte nåværende regjering å oppnå full barnehagedekning. De borgerlige partiene mener at utfordringene innen eldreomsorgen bør løses på samme måte, ved å ta i bruk flere private alternativer.


Det er en viss forskjell på barnehage og sykehjem og eldreomsprg, når det gjelder bemanning. I en barnehage kreves det en førskolelærer, som er pedagogisk ansvarlig. Når det kravet er oppfylt, er det ikke flere krav om at de ansatte må ha en utdanning. Slik er det ikke i eldreomsorgen. Der trengs det leger, sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Bjarne Håkon Hansen, nåværende helseminister, pekte i dagens debatt på NRK på en viktig utfordring en eventuell økt privatisering av eldreomsorgen vil føre med seg. Hvor skal man hente arbeidskraften fra til disse nye private tilbudene? Det er ikke slik i dagens samfunn at leger og helsearbeidere går rundt og venter på jobb. De som skal jobbe innen det private må hentes fra et sted. Faren er blant annet at de private tilbyr bedre lønninger, noe som kan føre til at mange velger å jobbe i det private, og vi vil møte store problemer innen det offentlige helsevesenet. Vi kan risikere å komme i den situasjonen at vi ikke har nok folk med relevant utdanning innen eldreomsorg, og derfor må ta i bruk ufaglært arbeidskraft i mye større grad enn i dag. Er det en bra løsning for de eldre som skal motta denne behandlingen?


Bjarne Håkon Hansen peker i tillegg på en utfordring ved FrPs løsning på eldreomsorgen. De ønsker å gi den eldre en direkte trygdeytelse tilpasset den enkeltes behov. Denne kan de da bruke som de vil innen de ulike tilbudene som finnes. Problemet er at de eldre er en gruppe med mennesker der de ulike behovene svinger fort. Det behovet de har idag, ser kanskje helt annerledes ut imorgen. Trygdeytelsen de har mottatt passer ikke lenger i forhold til behandlingen de trenger. Dette er politikk som ikke vil fungere i praksis mener han, og jeg ser hva han mener. Det virker som et lite gjennomtenkt tilbud i forhold til gruppen det er ment for.

Økt privatisering innen eldreomsorgen vil kanskje kunne løse enkelte utfordringer vi står ovenfor, men vil også skape nye problemer og utfordringer vi som samfunn ikke er klare til å møte. Til sammenligning: Det hjelper ikke å bygge flere skoler, om vi ikke har lærere til å jobbe der. Det hjelper ikke å starte flere politistasjoner om det ikke er nok politifolk til å drifte stasjonen. Det hjelper ikke å trylle frem flust med private helsetilbud for de eldre, om vi ikke har nok faglærte helsearbeidere til å drive et godt tilbud.


Jeg mener vi bør satse mer på en offentlig eldreomsorg der ressursene bidrar til å bygge opp et trygt og godt tilbud til alle, og man samtidig vet at man har folk nok til å ivareta de eldre på en god måte. De private tilbudene og de tilhørende utfordringene, mener jeg kan føre større problemer enn de vi har i dag. Det er det ingen som er tjent med, spesielt ikke de eldre det gjelder.
De borgerlige partiene er veldig flinke til å peke på mangler med dagens ordning, men de snakker altfor lite om sine alternative ordninger. Jeg mener de må presentere en litt mer grundig fremstilling av den privatiseringen de ønsker å gjennomføre. De burde bruke mer tid på det i debattene enn å krangle om hvem som har gjort mest riktig/ mest feil innen eldreomsorgen. Hvordan skal ordningene i praksis gjennomføres, hvilke svar har de på spørsmålene om bemanning osv. La velgerne få vite litt mer om hva dere vil ha, og mindre av alt dere ikke vil ha!
Nåværende regjering, og de andre politiske partiene, ønsker en eldreomsorg det skinner av. Jeg tror dessverre det er en lang vei å gå før det er oppnådd. Men økt privatisering tror jeg ikke er løsningene på utfordringene, det tror jeg kanskje heller vil skape større problemer på lengre sikt. De borgerlige partiene har ikke klart å overbevise meg om noe annet. Har de overbevist deg?
14 kommentarer:

 1. Hovedformålet med privatisering er å fremme en mer produktiv arbeidssituasjon for sykehjemmene. Tanken er at en lege/sykepleier/hjelpepleier etc i det private vil ha et system rundt seg som oppfordrer til mest mulig kjerneaktivitet (fokus på pasient) og minst mulig byråkrati, maktkamp og skjemavelde. Studier viser at det nettopp er her skoen trykker i Norge; vi bruker mer penger på helsevesenet enn nesten noe annet land, men får lite igjen for det i form av kvalitet og korte ventetider.

  Hvis en lege kan behandle flere i det private enn i det offentlige - rett og slett fordi systemet tilrettelegger for det - så er i alle fall en delprivatisering av helsetjenester bra. At flere pasienter kan behandles med mindre ressurser er vitterlig en fordel.

  Men selvfølgelig kan vi ikke gå helt av skaftet med privatisering heller. USA bruker faktisk enda mer penger på helsevesen per person enn oss, men det er vel få som heller ville hatt deres system.

  SvarSlett
 2. Det må da være bedre med ufaglærte enn ingen?
  Problemet er jo at det ikke er nok folk til å ta seg av de eldre. Jeg tviler på at ufaglærte vil gjøre enn jobb som er så dårlig at de eldre foretrekker å ikke få hjelp.

  SvarSlett
 3. Og har noe vist oss her i landet er det at "staten fikser alt" modellen simpelthen ikke fungerer. Lurer på om ikke det var i Trondheim hvor privat tilbød kommunen gratis plasser, dette takket de nei til av rent prinsipp.

  Det norske sosialdemokratiske prinsipp er at alle skal ha like muligheter og ha det like bra. Parantesen er at alle mulighetene er en mulighet og alle har det like dårlig.

  Dersom privatisering og ufaglærte gir eldre et bedre og mer fungerende tilbud enn det vi har i dag så er vel det bare bra. Hvorfor skal de eldre lide for et politisk prinsipp om ikke å ta imot hjelp?

  Dette er like dumt som maset om at noen tar private helseforsikringer. Dersom de med penger søker private tilbud og kommer ut av køen vil jo køen minske. Og er ikke det bra?

  Her er det virkelig på tide med et oppgjør med utdaterte prinsipper.

  SvarSlett
 4. Det er viktig at de eldre får et tilbud, men ikke til hvilken pris som helst. Folk med helsefaglig utdanning er kompetente til å ta seg av de eldre, det er ikke uten grunn at de har tatt utdannelsen sin. Ufaglært arbeidskraft kan selvfølgelig ikke gjøre jobben like godt som dem, og vil derfor ikke kunne tilby de eldre et godt nok tilbud. Privatisering vil derfor løse et problem, men starte et helt nytt. Hva er det for et mål å jobbe mot? Bare de eldre får en plass, så er det ikke så nøye om innholdet ikke blir tipp topp. Nei, skal vi først gjøre noe med problemet, må man da ha litt større målsetninger for innholdet i eldreomsorgen. Det er mennesker det er snakk om, og de har faktisk krav på en arbeidskraft som vet hva de driver med.

  Hvilket signal sender dere til alle som har tatt helsefaglig utdanning i samfunnet vårt? Det er en annen side av saken. Det blir som å si til dem at det er selvfølgelig bra med en utdannelse, men ufaglært arbeidskraft fungerer vel så bra. Merkelig tankegang på enkelte her.

  SvarSlett
 5. Jeg er FRP'er og er jo per definisjon en bygdetulling, en rasist og nå som seinest en som støtter de rikeste og samtidig ønsker å rasere Norge.

  Jeg har derfor gått litt i meg selv. Der finner jeg faktisk ikke annet enn at jeg vil alle vel, i min naivitet.

  - Jeg vil at narkomane skal behandles som mennesker, om de så må behandles på en privat institusjon.
  - Jeg vil at syke eldre skal behandles som mennesker, om de så må behandles på en privat institusjon.
  - Jeg vil at alle som ønsker det skal få tilbud om barnehageplass, om de så må gå i en privat barnehage.
  - Jeg vil at alle som er under barnevernet skal hjelpes på beste måte, om det så er på en privat institusjon.
  - Jeg vil at alle skal få et best mulig skoletilbud, om det så er på en privat skole.
  - Jeg vil at alle lovlydige borgere skal kunne leve trygt, om det så er at vi må sperre de kriminelle inne.
  - Jeg vil vite at mennesker jeg møter på gaten ikke er massemordere på rømmen, om det så er at vi må forhindre dem som kommer hit med ukjent identitet i å vandre fritt omkring.
  - Jeg vil at de som har minst å rutte med skal få mer, om det så medfører at alle får litt i skattelette.
  - Jeg vil at alle skal kunne kjøre på trygge veier, om det så medfører at Staten må finansiere bedre veier.

  Det er i det hele tatt så mye jeg vil, og jeg innser at Jens ikke er mannen som støtter meg. Derfor stemmer jeg FRP.

  SvarSlett
 6. Det er da ikke full barnehagedekning ennå, og du kan ikke si at denne regjeringen har satset på private barnehager..... Dessuten har private barnehager tatt sin store tørn i alle år da staten ikke var spesielt opptatte av å bygge barnehager. Uten de private, ville barnehagedekningen i Norge vært elendig. Så sitter det offentlige og trenerer utbetalingene til nettopp de private 8de får pengeoverføringene mye senere enn de offentlige) og kritiserer om noen tjener mer penger på dette enn hva de røde mener er anstendig.
  I 2008 hadde vi 3082 offentlige barnehager og 3 623 private. Kilde: SSB.

  SvarSlett
 7. De med utdanning får vel faktisk bedre vilkår og en høyere lønn, privat eller ei. Er det ikke tilfelle har vi da rikelig med politisk kraft for å ordne det.

  Det viktigste er faktisk et tilbud i det hele tatt. Private som tilbyr seg å hjelpe til blir sendt vekk av det statlige med beskjed om å ikke blande seg inn. Det er skammelig.

  SvarSlett
 8. De aller fleste punktene her er viktige for samtlige partier, og også for folk flest antar jeg.

  Løsningene til FrP kan fungere på enkelte områder, men vil også skape nye problemer. Hvilket syn har du på problemene med mangel på arbeidskraft innen helsevesenet, som en eventuell privatisering av eldreomsorgen vil føre med seg?

  Har du tenkt på at økt pengebruk vil føre til høyere rente, og hva det vil si for folk flest? Løsningene kan kanskje se riktig bra ut ved første øyekast, men ser litt mer grumsete ut om du går de nøyere etter i sømmene.

  SvarSlett
 9. Det er ingen uenighet om at private barnehager har betydd mye for å løse problemene innen barnehagedekningen. Det er gammelt nytt nå. Det diskusjonen handler om nå, er om denne løsningen skal videreføres til blant annet eldreomsorgen. mange problemer vil bli løst, men nye vil også dukke opp, derfor er det viktig å vite noe om det er ordninger som kan fungere i praksis, og hvilke problemer det vil skape for den offentlige eldreomsorgen. Dette snakker de borgerlige partiene altfor lite om, og jeg mistenker at det er problemer de skyver foran seg. Men at problemer vil oppstå innen bemanning, er det ingen tvil om. Da må vi ha løsninger på dette, og de er fraværende så langt i denne valgkampen.

  SvarSlett
 10. Jeg var en AP mann, men det er deres egen skyld at jeg har vendt dem ryggen denne gangen.

  JEG STEMTE FRP MED GOD SAMVITTIGHET DENNE GANGEN.

  SvarSlett
 11. Kjære Hilde

  Her sitter du faktisk på feil informasjon og tar Bj. Håkon Hansen sin informasjon som korrekt. Det MÅ du ikke gjøre. Nå er det valgkamp og Statsrådene jobber febrilsk for å bortforklare dårlige resultat.

  Punkt 1. Påstanden til Bj.H.H om at det ikke er leger og sykepleiere som sitter der ute og venter ?
  Nei men det finnes en rekke Sykepleiere som har valgt andre jobber fordi det offentlige ikke gir dem muligheten verken økonomisk eller i forhold til å føle at de mestrer jobben.

  Vi må sørge for å gjøre helsevesenet mer attraktivt for dem.

  Resultatene i privat helsesektor viser at det er ca. 3 % sykefravær, mot 10 % i offentlig sektor. Samtidig viste resultatene i private sykehus/hjem en langt større tilfredshet blandt ansatte og pasienter. Dette er større effektivitet,kvalitet og trivsel for alle parter.

  Når vi har 270.000 i sykehuskø, så sier det seg selv at det blir sleivete av helseministeren og komme med slike meningsløse påstander om ressurser vi kan hente inn. Jeg sjekket med et rekrutteringsbyrå som kunne skaffe 1000 faglærte innenfor helsesektoren på 2 - 4 uker.

  Du skriver i din overskrift at de borgerlige er kronisk opptatt av privatisering. De borgerlige partiene mener at det er uansvarlig, uetisk og uøkonomisk og si nei til at 30000 pasienter som sitter i sykehuskø kan behandles på ledig kapasiet i privat sektor slik at de kan komme tilbake i jobb.

  Hvordan kan du sitte og være uenig i dette ?

  Hvordan kan du gå på Hansen sin velgerbløff nå i valgkampen ??

  Viser ikke de 12.000 nye fattige vi har fått at det er noe galt med dagens regjering, eller de 70.000 nye i sykehuskø, eller at vi har over 350.000 uføre hvor nær 50 % ønsker å få en alternativ jobb.

  Eller hva med 36.000 ID løse ulovlige invandrere i Norge som ingen vet hvor befinner seg med unntak av at de kan følge den eksplosjonsartede økningen i kriminaliteten og voldtektene som pågår daglig i Oslo og omegn, så sier det en del om hvor disse er.

  Når skal du våken og se at den sittende regjeringen faktisk er allergisk mot privatisering og av prinsippielle grunner velger å si nei til bistand fra private enten det gjelder pasienter i sykehuskø eller rusmisbrukere som trenger hjelp nå. De samme gjelder for eldreomsorgen.

  Vi har ca. 2 % private institusjoner som blir brukt i dag. Det burde helt klart være rom for å øke denne andelen til 10 % uten at de offentlig ansatte skulle føle seg truet av den grunn ??

  Det skaper også valgmulighet for de ansatte ikke bare pasientene.

  Når du sier at pasientenes behov endres dag for dag, så er det kun Bj. H. Hansen som tydeligvis synes at det var en nyhet å komme med. Det vet selvfølgelig de private institusjonene like godt som det offentlige.

  De som jobber i det private er like flinke og omsorgsfulle personer som de som jobber i det offentlige og omvendt.

  La oss da ikke la pasientene og brukerne bli skadelidende av rødgrønne prinsipper, men la oss løse disse utfordringene sammen.

  Godt Valg - Stem Høyre.

  SvarSlett
 12. Problemet med privatisering av omsorg og helse er at det nødvendigvis vil bli et skille mellom lønnsomme og ulønnsomme pasienter. Dette ligger i sakens natur.

  En privat institusjon vil nødvendigvis måtte prioritere lønnsomme pasienter for å overleve i en konkurranseutsatt situasjon. Konsekvensen blir økte forskjeller, basert på hvem som har penger og hvem som ikke har det.

  Dette er det motsatte av rettferdighet.

  SvarSlett
 13. De har desidert klart og overbevise meg! Hvorfor skal ikke de eldre få velge hvordan og hvor de vil tilbringe alderdommen? Og er det slik at priavte helseinstitusjoner tilbyr dårligere tjeneste enn det offentlige? Sefølgelig ikke.

  Og til anonym som har kommetert ovenfor: det er argumentet om at priavtisering vil føre til klasseskille er bare tull! For det første, sosialistene brukte det argumentet imot priavitisering av barnehage før de gikk inn for det selv. Og priavtisering har ikke ført til klasseskille. Videre, er det jo ikke din priavte loebok det skal stå på for å finne ut hvor du skal, staten tar jo regningen uansett og du tilhører et privat aldrehjem eller et offentlig ett! Det er jo bunn filosfien i pengene skal følge pasienten prinsippet! Dine skattepenger skal følge deg, gjennom livet. Og komme deg tilgode.

  Og unasett, er det bedre og stå i kø å vente på behandling eller bli ivaretatt på et priavt sykehjem? Jeg tror svaret er soleklart!!

  SvarSlett
 14. Det er synd at de rødgrønne har gitt opp kampen for at alle skal få en trygg og god alderdom eller slippe å stå i sykehuskø. Hvordan kan jeg påstå det, sier du? Jo, BHH sier det jo rett ut, han mener det ikke er nok hender. Ja, for vi vet at om det er det offentlige eller de private eller en kombinasjon som står som drivere så vil det totale behovet for hender være omtrent det samme.
  Nei, den sykelige motstand mot alt det private er til å gremmes over. Et lite eksempel: En nær kamerat av meg fikk behov for MR undersøkelse før operasjon og fikk ved ditt og mitt sykehus på Eg beskjed om at det var 4 mnd ventetid. Han fikk samtidig tilbud om å betale 1800 kr så kunne han komme dagen etter til det private sykehuset Røngtensenteret i Kr.sand. Der opplyser de at de har masse kapasitet men staten vil ikke betale for mer i år. (Det er ikke høyere pris der enn hva sykehuset beregner) De rødgrønne vil altså heller at han går sykemeldt i 4 mnd med utbetaling av sykepenger enn å få han i arbeid fortest mulig. Forstå det den som kan.
  Vi kan jo også nevne den fantastiske nye 4-felts veien mellom Kristiansand og Grimstad (ca 5,5 mil) Denne er bygd som såkalt OPS, altså et samarbeid mellom staten og private. Det medførte at veien ble bygget på ca 1/3 av tiden og billigere. Takk for all lidelse og død den har spart oss for. Vi som bor langs gamleveien vet alt om det. De rødgrønne er helt mot denne typen finansiering. Forstå det den som kan.

  SvarSlett

Takk for at du legger igjen en kommentar! Det setter jeg pris på! : )

Dersom du ikke har egen blogg, kan du velge kommenter som anonym, og skrive navnet ditt under innlegget.

Ha en fin dag!! ♥ ♥ ♥